5 กันยายน 2557

ตั้ง ScriBus ให้รับ Render Frame เป็น XeLaTeX

ScriBus  เป็นโปรแกรมสำหรับจัดเรียงพิมพ์ แต่จะใช้งาน render frame เป็น pdfLaTeX ถ้าต้องการใช้งานฟอนต์ไทย ควรจะตั้งให้ใช้งานเป็น XeLaTeX ดีกว่า

1)  File/Preferences.../ External Tools  แล้วค่า LaTeX เป็น
                   xelatex --interaction=nonstopmode
2) เมื่อแทรก render frame เข้ามาแล้ว ให้ทำการ edit source..


    แล้วตั้งค่า Header

\usepackage{amsmath}
\usepackage{fontspec}
\usepackage{xunicode}
\usepackage{xltxtra}
\usepackage{polyglossia}
\XeTeXlinebreaklocale "th"
\XeTeXlinebreakskip = 0pt plus 1pt
\setmainfont{Angsana New}


 ในช่วง Enter Code ใช้ใส่คำสั่ง XeLaTeX ปกติ แต่ใช้การกำหนดฟอนต์ตามตัวอย่าง

\section*{คู่มือ}
วางภาษาไทย \XeLaTeX ลงไปได้เหงื่อออกนิดหน่อย \\
ถ้าเห็นภาษาไทยได้แสดงว่าคุณทำสำเร็จแล้ว อ่ะอ่ะ
\\
\[J = \int r^2 \mathrm{d}m \]
\font\thai="LilyUPC:script=thai" at 14pt \thai $x^2+4$ ทดสอบภาษาไทย Test English Language3) ตอน ส่งออกเป็นไฟล์ pdf ให้เลือกแบบ Embeded pdf คือฝัง pdf ไปเลยจะได้ชัด ๆ


ได้ผลลัพธ์ดังแสดง

 


ไม่ค่อยละเอียด ผมบันทึกไว้กันลืมสำหรับตัวเองครับ อ่ะอ่ะ


1 ความคิดเห็น:

  1. ถ้ามีเวลา อยากให้เพิ่มเรื่องการใช้ LaTeX ภาษาไทยบน Overleaf (หรือ ShareLaTeX เ่ก่า) สมัยนี้ผมว่าสะดวกกว่ายุคก่อนที่ต้องมาลงอะไรเยอะแยะจนน่าปวดหัว แถมบาง template project เราสามารถ share ไปยังคนอื่นหรือทำงานร่วมกันเป็น colliboration เหมือนๆ Google Doc นะครับ

    ตอบลบ