8 มิถุนายน 2555

แม่แบบสำหรับ XeLaTeX ภาษาไทย

ทำแม่แบบสำหรับ XeLaTeX ภาษาไทยไว้ เวลาต้องการใช้งานจะได้มาก๊อบเลย อันนี้สำหรับ หนังสือ

 \documentclass[a4paper]{book}
\usepackage{xltxtra}
\usepackage{polyglossia}
\usepackage[top=25mm, bottom=20mm, left=25mm, right=25mm]{geometry}

\XeTeXlinebreaklocale "th"
\XeTeXlinebreakskip = 0pt plus 1pt
\setmainfont{TH Sarabun New}

\setdefaultlanguage{thai}
\newfontfamily{\thaifont}[Script=thai]{TH Sarabun New}

\begin{document}

\frontmatter
\pagenumbering{thaialph}
\tableofcontents

\mainmatter
\chapter{บทแรก}
\section{บทนำ}
xxxx xxxxx xxxxx
\chapter{บทสอง}
\section{บทนำ}
xxxx xxxxx xxxxx
\chapter{บทสาม}
\section{บทนำ}
xxxx xxxxx xxxxx

%\backmatter %% ยังไม่มีเวลาลองใส่ไว้ก่อน
\end{document}


3 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ17 กรกฎาคม 2555 23:38

  ผมลองใช้โค้ดดังกล่้าว แล้ว compile ไม่ได้ ผมเลยลองเปลี่ยนบรรทัด
  \newfontfamily{\thaifont}[Script=thai]{TH Sarabun New}
  เป็น
  \newfontfamily{\thaifont}{TH Sarabun New:script=thai}
  ผมสามารถ compile ได้ แต่ผลลัพธ์ในหน้าสารบัญออกมาเป็นตามข้างล่างนี้ เลขของบทต่างๆเป็นศูนย์หมด อาจารย์พอมีวิธีแก้ไขหรือเปล่าครับ

  สารบัญ
  0 บทแรก 1
  0.0 บทนำ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
  0 บทสอง 1
  0.0 บทนำ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
  0 บทสาม 1
  0.0 บทนำ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ผมทดสอบทั้งสองคำสั่ง newfontfamily ทั้งสองแบบก็ได้ เลขบทกับ Section ออกมาเลยนะครับ

   ไม่แน่ใจแล้วครับ
   อาจจะลอง Update Package ถ้าใช้ MikTeX นะครับ จะมีเมนู Update ให้ตรวจสอบรุ่น

   ลบ
 2. ผมทดสอบดู Code นี้ก็ออกนะครับ MikTeX2.9+Win7+TeXWorks

  หรือลองรันซ้ำอีกทีครับ พวกสารบัญต้องรันรอบสองถึงจะได้เลขสารบัญที่ถูกต้องครับ
  สารบัญ
  1 บทแรก 1
  1.1 บทนำ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
  2 บทสอง 3
  2.1 บทนำ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
  3 บทสาม 5
  3.1 บทนำ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

  ตอบลบ